Đăng bởi Sàn Ancasa Land lúc Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018 , 0 bình luận

Sàn Bất Động Sản Ancasa Land gửi tới quý khách thiết kế mặt bằng căn hộ chung cư b2.1 hh02c thanh hà cienco 5 land. Tòa Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land được chủ đầu tư mường thanh.

Mặt Bằng Tổng Thể Tầng 3-19 Căn Hộ Chung Cư  B2.1 HH02C Thanh Hà
Mặt Bằng Tổng Thể Tầng 3-19 Căn Hộ Chung Cư  B2.1 HH02C Thanh Hà

Mặt Bằng Căn Hộ Sàn Tầng 02 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ Sàn Tầng 02 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 02 Tầng 02 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 02 Tầng 02 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 02 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 02 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 03 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 03 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 04 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 04 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 06 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 06 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 08 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 08 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 10 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 10 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 12 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 12 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 14 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 14 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 16 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 16 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 18 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 18 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 20 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 20 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 22 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 22 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 24 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 24 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 26 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 26 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 28 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 28 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 30 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 30 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Mặt Bằng Căn Hộ 32 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land
Mặt Bằng Căn Hộ 32 Tầng 3-19 Chung Cư B2.1 HH02C Thanh Hà Cienco 5 Land

Tags:

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Copyright © 2017. Bán Chung Cư Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 - Sàn Ancasa Land, Design by